Sempozyum Programı

Sempozyum programı (PDF)
Her bir konuşmacı için 20 dakika sunum ve 10 dakika soru-cevap süresi olacaktır.

13 Aralık 2018, Perşembe
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

10:30-10:45

Açılış Konuşmaları

Hasan Bülent Gözkân – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü Başkanı

Eray Yağanak – Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği Başkanı; Mersin Üniversitesi, Felsefe Bölümü

10:45-12:15

1. Oturum: Siyasetin Sınırları: Etik ve İktisat

Oturum Başkanı: Hasan Bülent Gözkân – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Neoliberalizm ve Homo-Oeconomicus
Gülben Salman –
Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Etik ile Politika Arasındaki İlişkinin Kuruluşunda Lenin’in Yaklaşımının Güncel Katkısı
Sevinç Türkmen –
Kocaeli Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Terhaneler (Sweatshops) ve Ahlâk
Hüseyin S. Kuyumcuoğlu –
SUNY Binghamton Üniversitesi, Felsefe Bölümü

12:15-13:30

Öğle Yemeği

13:30-15:00

2. Oturum: Siyasetin Kaynakları: Sözleşme, Fayda, Dostluk

Oturum Başkanı: Selma Aydın Bayram – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Politik Yaşamın Olanağı Sorununa Bilgeliğin Dostları Olarak Filozoflar Tanımıyla Yaklaşmak
İbrahim Okan Akkın –
Ardahan Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Sözleşme Paradigması Bir Versus ile Değillenebilir mi?
Ayşe Öztürk –
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Singer’ın Faydacılığında Sorumluluk ve Haklar Sorunu
Nurevşan Özcan –
Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü

15:00-15:20

Çay/Kahve arası

15:20-17:20

3. Oturum: Günümüzde Haklar ve Özgürlükler

Oturum Başkanı: Mehmet Şiray Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Jeremy Waldron: Nefret Söylemi ve Zarar İlişkisi
Zübeyde Karadağ Thorpe -
Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü

İnsandan Sonrası Tartışmalarının Gölgesinde “Yine Yeniden” Hak ve Özgürlük
Yaylagül Ceran Karataş –
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Tahakküm ve Özgürlük: Philip Pettit’in Cumhuriyetçi Özgürlük Anlayışının Bir Eleştirisi
Tuğba Sevinç –  
Bahçeşehir Üniversitesi

Axel Honneth’in Toplum ve Politika Felsefesinde Tanınma Kavramı
Mete Han Arıtürk –  
Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe Bölümü

14 Aralık 2018, Cuma
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

10:30-12:00

1. Oturum: Kimlikler, Postmodernizm ve Siyaset

Oturum Başkanı: Kaan H. Ökten – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Yapısökümün Siyaset Felsefesiyle Ne Alakası Var?
Tacettin Ertuğrul –
Esenyurt Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Aidiyetin Özcü Biçimleri: Milliyetçilik ve Çokkültürcülük
Özgür Uçar –
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Felsefe Bölümü

Feminist Epistemolojinin Postmodern Dayanaklara İhtiyacı Var mı?
Sibel Kibar –
Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü

12:00-13:30

Öğle Yemeği

13:30-15:00

2. Oturum: Hakikat, Savaş ve Siyaset

Oturum Başkanı: Güncel Önkal – Maltepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü

“Klasik” Modern Ütopya Yazınını “Politik Olan” Bağlamında Platon ve Hannah Arendtle Okumak
Ahmet Umut Hacıfevzioğlu –
Nişantaşı Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Siyaset ve Yalan: Arendt’te Siyasal Hakikat Sorunu
Ahu Tunçel –
Maltepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü

“Yeni” Savaşın “Eski” Tanığı: Clausewitz’in Savaş Düşüncesi ve Savaşın Dönüşümü
Fahri Alpyürür –
İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü

15:00-15:20

Çay/Kahve arası

15:20-16:50

3. Oturum: Kültür, Tarih ve Siyaset

Oturum Başkanı: Emre Koyuncu – Kadir Has Üniversitesi, Yabancı Diller Okulu

Batı Trakya’da Opsiyonel Şeriat Kanunları: Kültürün mü Hakkın mı?
Gizem Kılıçlı –
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Dionysos, Devrim ve Demokrasi: Nietzsche ve Fransız Devrimi
Sever Işık –
Gaziantep Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Azerbaycan’da Marksizm-Leninizm İdeolojisi ve Milli Düşünce Tarihinin Araştırılması (Heydar Hüseynov)
Sabira Nematzade –
Bakü Devlet Üniversitesi, Felsefe Tarihi ve Kültüroloji Bölümü

16:55-17:00

Kapanış Konuşması

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Emre Koyuncu – Kadir Has Üniversitesi, Yabancı Diller Okulu