Bilim Kurulu


Ahmet ÖZALP, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Ali Bilge ÖZTÜRK, Akdeniz Üniversitesi
Alper Bilgehan YARDIMCI, Pamukkale Üniversitesi
Ayşe Gül ÇIVGIN, Bartın Üniversitesi
Ayşegül DOĞRUCAN, Akdeniz Üniversitesi
Barış ÇAĞIRKAN, Bitlis Eren Üniversitesi
Cem Koray OLGUN, Adıyaman Üniversitesi
Cihan ERTAN, Düzce Üniversitesi
Cumhur ARSLAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çağrı ERYILMAZ, Bakırçay Üniversitesi
Çetin BALANUYE, Akdeniz Üniversitesi
Deniz KUNDAKÇI, Kastamonu Üniversitesi
Ekin KAYNAK ILTAR, Akdeniz Üniversitesi
Erdal AKSOY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ertan TAĞMAN, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Fatime GÜNEŞ, Anadolu Üniversitesi
Fatma Yaşın TEKİZOĞLU, Düzce Üniversitesi
Funda NESLİOĞLU SERİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Gönül DEMEZ, Akdeniz Üniversitesi
Gürcan Şevket AVCIOĞLU, Selçuk Üniversitesi
Hasan ASLAN, Akdeniz Üniversitesi
Himmet HÜLÜR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Hülya ŞİMGA, Maltepe Üniversitesi
Hülya YÜKSEL, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Itır GÜNEŞ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İsa DEMİR, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
İsmail SERİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kerem ÖZBEY, Artvin Çoruh Üniversitesi
Mehmet Fatih DOĞRUCAN, Akdeniz Üniversitesi
Mehmet Fatih ELMAS, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Muharrem AÇIKGÖZ, Gaziantep Üniversitesi
Nahide KONAK, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Nilay Çabuk KAYA, Ankara Üniversitesi
Önder BİLGİN, Akdeniz Üniversitesi
Özcan Yılmaz SÜTÇÜ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Özlem Duva KAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi
Özlem TOPCAN, Akdeniz Üniversitesi
Sevinç Özen GÜÇLÜ, Akdeniz Üniversitesi
Süheyla SARITAŞ, Balıkesir Üniversitesi
Süleyman DÖNMEZ, Akdeniz Üniversitesi
Şahin FİLİZ, Akdeniz Üniversitesi
Şahin ÖZÇINAR, Akdeniz Üniversitesi
Tülin SEPETÇİ, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ümit ÖZTÜRK, Gümüşhane Üniversitesi
Yasin Gurur SEV, Kastamonu Üniversitesi
Yavuz UNAT, Kastamonu Üniversitesi
Zeki AKTAŞ, Bitlis Eren Üniversitesi