Düzenleme Kurulu

Sempozyum Onursal Başkanı
Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ - Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanları
Eray YAĞANAK - Akdeniz Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Muharrem AÇIKGÖZ - Gaziantep Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Raşit ÇELİK - Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD
Selma AYDIN BAYRAM - ODTÜ, Felsefe Bölümü

Düzenleme Kurulu

 • Cengiz ASLAN - Ankara Üniversitesi
 • Aysun AYDIN - Düzce Üniversitesi
 • Pakize ARIKAN SANDIKCIOĞLU - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
 • Özlem DUVA - Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Hasan Haluk ERDEM - Ankara Üniversitesi
 • Umut HACIFEVZİOĞLU - Nişantaşı Üniversitesi
 • Fulden İBRAHİMHAKKIOĞLU - ODTÜ
 • Ahmet KAYSILI - Ankara Üniversitesi
 • Sibel KİBAR KAVUŞ - Kastamonu Üniversitesi
 • Mustafa SEVER - Ankara Üniversitesi
 • Funda NESLİOĞLU SERİN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • İsmail SERİN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Tuğba SEVİNÇ YÜCEL - Kadir Has Üniversitesi