Özet Gönderimi


Sempozyuma katılmak isteyen araştırmacıların, 300-500 kelime aralığındaki bildiri özetlerini MS_Word dosyası olarak 31 Mart 2019 tarihine kadar sempozyum@ttsfd.org e-posta adresine göndermeleri beklenmektedir. Bildiri özetleri bağlantıdaki özet şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Sayfa Kenar Boşlukları: Tüm kenarlardan 2,5 cm. boşluk bırakılmalıdır.
 • Yazı Fontu: Times New Roman
 • Satır Aralığı: Tüm metin tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özet Başlığı: 14 punto, büyük harflerle, koyu, ortalanmış olarak yazılmalı ve ardından 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Yazar Adı: 12 punto, kalın (bold) ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Yazar adında akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Unvan ve Kurum Bilgisi: 12 punto, sadece ilk harfler büyük olacak biçimde ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. (Unvan, Üniversite Adı, Bölüm Adı)
 • E posta Adresi: 12 punto, ortalanmış olarak yazılmalıdır.
 • Özet Metni: Bildiri özeti, e-posta bilgisinden sonra 2 satır boşluk bırakılarak ve 300-500 kelime aralığında olacak biçimde yazılmalıdır. Özet, Times New Roman fontuyla, 12 punto, tek satır aralığı, iki yana dayalı (justified) olarak hazırlanmalıdır. Paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
  Bildiri özeti içinde yer alacak alıntı ve referanslar APA-6 esas alınarak hazırlanmalıdır.
 • Anahtar Kelimeler:Özet metninden sonra 1 satır boşluk bırakılarak kelimelerin ilk harfi büyük harfle yazılmış 3-5 anahtar kelime eklenmelidir.