Sempozyum Onursal Başkanı
Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dekanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanları
Eray YAĞANAK, Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği Başkanı; Mersin Üniversitesi
Ekin KAYNAK ILTAR, Akdeniz Üniversitesi

Düzenleme Kurulu
Pakize ARIKAN SANDIKCIOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Aysun AYDIN, Düzce Üniversitesi
Selma AYDIN BAYRAM, ODTÜ
Sezen BEKTAŞ, Selçuk Üniversitesi
Önder BİLGİN, Akdeniz Üniversitesi
Ahmet Umut HACIFEVZİOĞLU, Nişantaşı Üniversitesi
Fulden İBRAHİMHAKKIOĞLU, ODTÜ
Aret KARADEMİR, ODTÜ
Ekin KAYNAK ILTAR, Akdeniz Üniversitesi
Sibel KİBAR KAVUŞ, Kastamonu Üniversitesi
Ali Bilge ÖZTÜRK, Akdeniz Üniversitesi
Funda NESLİOĞLU SERİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İsmail SERİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eray YAĞANAK, Mersin Üniversitesi

Sekreterya
Orkan ERNALBANT, Akdeniz Üniversitesi
Cansu KOCAMAZ, Akdeniz Üniversitesi
Serdar SAKINMAZ, Akdeniz Üniversitesi
Serpil SATI, Akdeniz Üniversitesi
Anıl Can TARAKÇI, Akdeniz Üniversitesi