Bilim Kurulu


Özgür AKTOK, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Hasan ASLAN, Akdeniz Üniversitesi
Gülçin AYITGU, Adıyaman Üniversitesi
Kubilay AYSEVENER, Dokuz Eylül Üniversitesi
Çetin BALANUYE, Akdeniz Üniversitesi
Cihan CAMCI, Akdeniz Üniversitesi
Raşit ÇELİK, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mustafa ÇEVİK, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Elif ÇIRAKMAN, ODTÜ
Betül ÇOTUKSÖKEN, Maltepe Üniversitesi
Kadir ÇÜÇEN, Uludağ Üniversitesi
Ayşegül DOĞRUCAN, Akdeniz Üniversitesi
Mehmet Fatih DOĞRUCAN, Akdeniz Üniversitesi
Mehmet Fatih ELMAS, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Hatice Nur ERKIZAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Adnan ESENYEL, Düzce Üniversitesi
Melek Zeynep ESENYEL, Düzce Üniversitesi
Toros Güneş ESGÜN, Hacettepe Üniversitesi
Şahin FİLİZ, Akdeniz Üniversitesi
Hasan Bülent GÖZKÂN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Kurtul GÜLENÇ, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ali Osman GÜNDOĞAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Emrah KONURALP, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Emre KOYUNCU, Kadir Has Üniversitesi
Güncel ÖNKAL, Maltepe Üniversitesi
Şahin ÖZÇINAR, Akdeniz Üniversitesi
Utku ÖZMAKAS, Uşak Üniversitesi
Barış PARKAN, ODTÜ
Hüdayi SAYIN, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Özcan Yılmaz SÜTÇÜ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Mehmet ŞİRAY, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Harun TEPE, Hacettepe Üniversitesi
Hüseyin Gazi TOPDEMİR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ahu TUNÇEL, Maltepe Üniversitesi
Halil TURAN, ODTÜ
Çetin TÜRKYILMAZ, Hacettepe Üniversitesi
Yavuz UNAT, Kastamonu Üniversitesi