Özet Gönderimi


Sempozyuma katılmak isteyen araştırmacıların, 250-500 kelime aralığındaki bildiri özetlerini MS_Word dosyası olarak 15 Kasım 2018 tarihine kadar sempozyum2@ttsfd.org e-posta adresine göndermeleri beklenmektedir. Bildiri özetleri bağlantıdaki özet şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır.

Bildiriler için sunum süresi 20 dakika olacaktır.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiriler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Sayfa Kenar Boşlukları: Üst 2,5 cm alt 2,5 cm, sağ 2,5 cm, sol 2,5 cm.
 • Yazı Fontu: Times New Roman
 • Satır Aralığı: Tüm metin tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özet Başlığı: 14 punto, büyük harflerle, koyu, ortalanmış olarak yazılmalı ve ardından 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Yazar Adı: 12 punto, sadece ilk harfler büyük olacak şekilde, normal stilde, ortalanmış olarak yazılmalıdır. Yazar adında akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Unvan ve Kurum Bilgisi: 11 punto, sadece ilk harfler büyük olacak şekilde, italik, ortalanmış olarak yazılmalıdır.
 • E posta Adresi: 11 punto, italik, ortalanmış olarak yazılmalıdır. (Unvan, Üniversite Adı, Bölüm Adı)
 • Anahtar Kelimeler: e-posta bilgisinden sonra 2 satır boşluk bırakılarak yazılmalı ve kelimelerin ilk harfi büyük yazılmış, 3-5 anahtar kelime eklenmelidir.
 • Özet Metni: Özet metni ile e-posta blgisi arasında 2 satır boşluk bırakılmalıdır. Özet, 11 punto, tek satır aralığı, iki yana dayalı (justified) olmalı; 3-5 anahtar sözcük içermeli ve özetin tamamı 250-500 kelime aralığında olacak şekilde hazırlanmalıdır. Paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır. 
 • Alt Başlıklar: 11 punto sola dayalı, koyu olarak yazılmalıdır.
 • Özet metni içinde yer alacak alıntı ve referanslar APA-6 esas alınarak hazırlanmalıdır. Detaylı bilgi için bağlantıdaki Kaynak Gösterme ve Kaynakça Oluşturma Rehberi’nden yararlanabilirsiniz.