Genel Bilgiler

Katılım Ücreti: Sempozyuma, bildirimi sunumu için veya dinleyici olarak katılım tamamen ücretsizdir.

Sempozyum Yeri: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

Konaklama ve Ulaşım: Katılımcıların konaklama ve ulaşımı kendi imkanlarıyla sağlaması beklenmektedir.

Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı:
1) Sempozyuma kabul edilen ve sunulan tüm bildiri özetleri ve tam metinleri, Online Bildiri Özetleri ve Online Bildiri Tam Metinleri Kitaplarında yayımlanacaktır.
2) Sözlü bildiri sunumu için tam metin gönderimi zorunlu değildir.

Bildiri Sunum Süresi: Her bir bildiri için sunum süresi 20 dakika olacaktır.