Sempozyum Programı

Sempozyum programı (PDF)

20 Eylül 2018, Perşembe
ODTÜ, Kültür ve Kongre Merkezi (KKM), D Salonu

10:45:-11:00

Açılış Konuşmaları

Ş. Halil Turan – ODTÜ, Felsefe Bölümü Başkanı

Selma Aydın Bayram – Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

11:00-12:20

1. Oturum: Ontoloji ve Siyaset

Oturum Başkanı: Eray Yağanak – Mersin Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Hakların Metafiziğinden Olanakların Fiziğine ya da Aristoteles’ten Nussbaum’a
Hatice Nur Erkızan –
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Olayda Politik Olanı Düşünmek
Mustafa Demirtaş –
Uşak Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Deleuze ve Guattari’nin Fark Felsefesi ya da Çokluğun Fiziko-Politikası
İbrahim Okan Akkın –
Ardahan Üniversitesi, Felsefe Bölümü

12:20-14:00

Öğle Yemeği

14:00-15:20

2. Oturum: İnsan Hakları ve Yaşam Hakkı

Oturum Başkanı: Sibel Kibar Kavuş – Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü

İnsan Haklarına Yönelik İtirazlar
Harun Tepe –
Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Kürtaj Hakkı Savunmalarında İki Argüman: Kendi Kendinin Sahibi Olma Hakkı mı Kendi Kaderini Tayin Hakkı mı?
Elif Büşra Poyraz –
Kocaeli Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Türkiye’nin Misafirleri Suriyeli Mültecilerin ‘Öteki’ Bağlamında Göçmen Deneyimi: Esenyurt Örneği
Gülsün Sarıoğlu –
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İletişim Yönetimi

15:20-15:35

Çay/Kahve arası

15:35-16:55

3. Oturum: Etik, İyi Yaşam ve Mutluluk

Oturum Başkanı: Aysun Aydın Düzce Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Politikanın Sönümlenmesi: Özgürlüğün Mutluluk Arayışına Boyun Eğişi
İsmail Serin –
19 Mayıs Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Özgürlük ve Ahlakın Çözülüşü: Arendt’te Devletin Politik Alanda Tahakkümü
Nuri Fudayl Kıcıroğlu –
ENS de Lyon, Politik Düşünceler Tarihi

Doğa, Erek, Eylem: Olanaklar Yaklaşımının Ontik-Etik Temelleri Üzerine
Selena Erkızan –  
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

21 Eylül 2018, Cuma
ODTÜ, Kültür ve Kongre Merkezi (KKM), D Salonu

09:40-11:00

1. Oturum: Toplum Sözleşmesi, Siyasal Öznelik ve Özgürlük

Oturum Başkanı: Aret Karademir – ODTÜ, Felsefe Bölümü

Yahudi Sorunu’ndan Kadın Sorununa
Fermudiye Özer –
Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Toplumsal Sözleşme Teorilerinin Antik Yunan, Marx ve Foucault Temelli Eleştirisi
Barış Aydın –
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Etik Siyasal Özneliğin İmkanları ve Sınırları
Recep Akgün –
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

11:00-11:15

Çay/Kahve arası

11:15-12:35

2. Oturum: John Rawls ve Adalet Üzerine Diyaloglar

Oturum Başkanı: Pakize Arıkan Sandıkcıoğlu – İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Felsefe Bölümü

John Rawls Bağlamında Hukuk Devletinde Adaletin Olanağı Üzerine
Ahmet Umut Hacıfevzioğlu –
Nişantaşı Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Klasik ve Modern Metinlerde İslam Siyaset Felsefesinin Açmazları
Muhammet Özdemir –
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Liberal Bir Toplumsal Birlik Tahayyülü: John Rawls ve Toplumsal Birliğin Temeli Olarak Adalet
Tuğba Sevinç –
Bahçeşehir Üniversitesi

12:35-14:00

Öğle Yemeği

14:00-15:20

3. Oturum: Savaş, Kapitalizm ve Küreselleşme

Oturum Başkanı: Fulden İbrahimhakkıoğlu – ODTÜ, Felsefe Bölümü

Haklı/Adil Savaş ve Ebedi Barış
Seyit Coşkun –
Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Savaşı Başlatan Söz: Propagandada Uygulanan Semantik Şiddet Üzerine
Svitlana Nesterova –
Artvin Çoruh Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Agonistik Siyasetin İkilemini Anlamak: Çatışmacılık ile Düzen İhtiyacı Arasındaki Gerilime Dair
Uğur Aytaç –
Amsterdam Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü

15:20-15:35

Çay/Kahve arası

15:35-16:55

4. Oturum: Göç, Mülteciler ve Sığınma Hakkı

Oturum Başkanı: Selma Aydın Bayram – ODTÜ, Felsefe Bölümü

Kutuplar: Göçmenlerin Yeni Memleketi
Sibel Kibar Kavuş –
Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Felsefi Bir Sorun Olarak ‘Mültecilik’ ve ‘Çifte Kırılganlık’
Berfin Kart –
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Göçmenlerin Mutlak Hakları Var mıdır?
Gökçe Nur Bayır –
Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü

16:55-17:00

Kapanış Konuşması
Eray Yağanak – Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği Başkanı