Düzenleme Kurulu


Düzenleme Kurulu Başkanı: Dr. Selma AYDIN BAYRAM, ODTÜ, Felsefe Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aret KARADEMİR, ODTÜ, Felsefe Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYDIN, Düzce Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Eray YAĞANAK, Mersin Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Fulden İBRAHİMHAKKIOĞLU, ODTÜ, Felsefe Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Pakize ARIKAN SANDIKCIOĞLU, Katip Çelebi Üniversitesi, Felsefe Bölümü

Doç. Dr. Sibel KİBAR KAVUŞ, Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü

(Liste, ada göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)