Genel Bilgiler

Katılım Ücreti: Sempozyuma, bildirimi sunumu için veya dinleyici olarak katılım tamamen ücretsizdir.

Sempozyum Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kültür ve Kongre Merkezi (KKM), D Salonu
Google Haritalarda göster

Konaklama ve Ulaşım: Katılımcıların konaklama ve ulaşımı kendi imkanlarıyla sağlaması beklenmektedir.

Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı:
1) Sempozyuma kabul edilen ve sunulan tüm çalışmaların özetleri, Online Bildiri Özetleri Kitapçığında yayımlanacaktır.
2) Sözlü bildiri sunumu için tam metin gönderimi zorunlu değildir.
3) Tam metin gönderecek katılımcılarımızın çalışmaları arasından yine hakem değerlendirme süreci sonrasında seçilecek olanlar, sempozyum sonrasında basılacak bir seçki kitaba dahil edilecektir. Tam metin göndermeyi düşünen katılımcılarımızdan, işlemlerin detaylarına ilişkin kendilerini bilgilendirebilmemiz için, 25 Temmuz’a kadar e-posta aracılığıyla bizimle iletişime geçmelerini önemle rica ediyoruz.
4) Bildiri tam metinleri, “Bildiri Gönderimi” başlığı altında yer alan “Bildiri Tam Metin Gönderimi”ne ilişkin bilgilere ve şablona uygun olarak hazırlanmalıdır.

Bildiri Sunum Süresi: Her bir bildiri için sunum süresi 20 dakika olacaktır.