Sempozyum Onursal Başkanı
Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi TURAN, Ankara Üniversitesi

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanları
Eray YAĞANAK, Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği Başkanı; Mersin Üniversitesi
Gülben SALMAN, Ankara Üniversitesi

Düzenleme Kurulu
Pakize ARIKAN SANDIKCIOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Aysun AYDIN, Düzce Üniversitesi
Selma AYDIN BAYRAM, ODTÜ
Fulden İBRAHİMHAKKIOĞLU, ODTÜ
Aret KARADEMİR, ODTÜ
Sibel KİBAR KAVUŞ, Kastamonu Üniversitesi
Eray YAĞANAK, Mersin Üniversitesi