Genel Bilgiler


Sempozyum Yeri: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Farabi Salonu, Ankara

Konaklama ve Ulaşım: Katılımcıların konaklama ve ulaşımı kendi imkanlarıyla sağlaması beklenmektedir.

Bildiri Özeti Gönderim Son Tarih: 15 Ekim 2019

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 30 Ekim 2019