Kurucular

  • Başkan: Dr. Eray YAĞANAK (Mersin Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
  • Başkan Yardımcısı: Dr. Selma AYDIN BAYRAM (ODTÜ, Felsefe Bölümü)
  • Sayman: Dr. Sibel KİBAR KAVUŞ (Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
  • Sekreter: Dr. Aret KARADEMİR (ODTÜ, Felsefe Bölümü)
  • Sekreter: Dr. Aysun AYDIN (Düzce Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
  • Asıl Üye: Dr. Fulden İBRAHİMHAKKIOĞLU (ODTÜ, Felsefe Bölümü)
  • Asıl Üye: Dr. Pakize ARIKAN SANDIKCIOĞLU (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Felsefe Bölümü)