Kurucular

  • Başkan: Eray YAĞANAK (Akdeniz Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
  • Başkan Yardımcısı: Selma AYDIN BAYRAM (ODTÜ, Felsefe Bölümü)
  • Sayman: Sibel KİBAR KAVUŞ (Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
  • Sekreter: Aret KARADEMİR (ODTÜ, Felsefe Bölümü)
  • Sekreter: Aysun AYDIN (Düzce Üniversitesi, Felsefe Bölümü)
  • Asıl Üye: Fulden İBRAHİMHAKKIOĞLU (ODTÜ, Felsefe Bölümü)
  • Asıl Üye: Pakize ARIKAN SANDIKCIOĞLU (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Felsefe Bölümü)