Sempozyum Daveti

 

Cumhuriyetin 100. Yılında cinsiyete dayalı eşitsizlikleri, kadın haklarını yeniden düşünmek, mücadele ve kazanımları tartışmak üzere Antalya’da buluşuyoruz. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Ana Bilim Dalı, KATCAM ve Toplum ve Siyaset Felsefesi Derneği tarafından düzenlenen “Cumhuriyetin 100.Yılında Kadın Haklarını Yeniden Düşünmek: Mücadele ve Kazanımlar Sempozyumu” 23-24-25 Kasım 2023 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Sempozyum, Cumhuriyetin 100. Yılında, cinsiyete dayalı eşitsizlikleri tartışmak, kadın haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla farklı disiplinlerden akademisyenleri, araştırmacıları ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, sempozyum sosyoloji, tarih, felsefe, antropoloji, dil ve iletişim, hukuk, psikoloji, eğitim bilimleri, sağlık ve siyaset bilimi, çevre ve iklim vb. bilim dalları başta olmak üzere tüm bilim dallarına açıktır. Sempozyuma gönderilecek bildiri özetlerinin 100 yıllık Cumhuriyet döneminin mücadele ve kazanımlarıyla bağlantılı olarak hazırlanması ve konunun kadın çalışmaları perspektifiyle irdelenmesi beklenmekte olup diğer bildiri özetleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sınırlandırıcı olmayan alt başlıklar:
Türkiye’de Kadın Hareketleri: Hedefler, Mücadele ve Kazanımlar
Kadına Yönelik Şiddet ve Tahakküm
Cinsiyet Üzerine: Felsefe, Teori ve Pratik
Ücretli/Ücretsiz Kadın Emeği ve Çalışma Yaşamında Kadın
İklim ve Çevre Krizinde Kadın
Ailede Kadın
Eğitim ve Kadın
Sağlık ve Kadın
Kentleşme, Göç ve Kadın
Kırsal Alanda Kadın
Din ve Kadın
Tarihte Kadın
Hukuk ve Kadın Hakları
Üreme Hakkı
Cinsellik ve Cinsel Haklar
Sanat ve Edebiyat Alanında Kadın
Siyaset ve Yönetimde Kadın
Medya, İletişim Teknolojileri ve Kadın
Örgütlenme ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Kadın