Başvuru Koşulları

 

  • Bildiri özetleri en az 350, en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır. Özet kısmının alt başlığında bildirinin niteliğini belirtecek en az 3, en fazla 5 anahtar kelime belirtilmelidir. Bildiriler MS-Word programında Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto yazı büyüklüğü ile hazırlanmalıdır.
  • Tam metinler 5.000 kelimeden az, 10.000 kelimeden fazla olmayacak şekilde sunulmalıdır.
  • Tam metinler "Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi" yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.
    (http://dergipark.org.tr/tr/pub/ktc/writing-rules)
  • Başkası adına bildiri sunulamayacaktır. Bu nedenle sempozyumda sunum yapacak kişinin yazar veya ortak yazar olması gerekmektedir.
  • Sempozyuma bir kişi en fazla 1 bildiri ile katılabilir.
  • Bildiri özetleri ve tam metinler “ckhsempozyumu@gmail.com” e-posta adresine gönderilmelidir.